TEI VILADA

Aquest curs s’ha obert la borsa de TEI per cobrir la plaça a l’Escola de Vilada.

Trobareu tota la informació a la web de l’Ajuntament: www.vilada.cat