I A LA LLAR, QUÈ HI FEM?

Les escoles de la ZER Berguedà Centre van ser de les primeres en entrar dins l’anomenat Pla Pilot de Llar d’Infants Rurals, que permet acollir infants a partir d’un any i fins a tres. Des dels inicis d’aquest projecte, hem vist com d’important és poder mantenir el servei de Llar d’infants a l’escola, tant pel poble, com per les famílies i la continuïtat de l’escola.

Els inicis de les Llars d’Infants a la ZER comptaven amb poc alumnat, des d’un alumne fins a tres, respectivament; enguany, estem molt contents de comptar amb vuit alumnes a l’Escola de Vilada i amb sis a Borredà.

Aquest volum d’alumnat, garanteix que les generacions que pugen es mantinguin matriculades a l’escola, passant de P2 a P3, i així, podem comptar amb alumnat que es va fent gran i que en un futur proper, sortirà de l’escola havent viscut tota l’escolarització d’infantil i primària a la ZER.

Però per poder mantenir la Llar d’infants, és necessari saber què s’hi fa, i quines tasques duen a terme les professionals que tenim a les escoles, les TEI, que formen part de l’equip de claustre de l’escola i de la ZER i que són les referents del grup de la Llar d’infants.

La funció de la TEI consisteix bàsicament en oferir situacions i estímuls que permetin als infants construir la seva personalitat, les estructures mentals i el saber, aportant en el moment adequat una ajuda individualitzada o de grup.

És molt important per a l’infant establir un vincle amb l’adult per tal de desenvolupar les seves capacitats, ja que els hi dóna seguretat, i creiem que aquest vincle es construeix des de la proximitat. Conèixer a cada una de les nenes i nens. Tenint en compte les necessitats bàsiques de la primera etapa.

Sabem que cada nen és un món i, per tant, té unes necessitats concretes, diferents a la dels altres.

Respectar el ritme d’aprenentatge de cada petit, flexibilitzar i donar el temps necessari dins dels horaris dins i fora de l’escola, els ajuda a relacionar-se, a compartir amb els seus iguals i per sobre de tot, a aprendre jugant!

Explorar i reproduir el món adult desenvolupa el pensament creatiu, és per això que oferim un espai de joc simbòlic que explora i reprodueix el món que ens envolta de manera que els infants poden enfrontar-se i resoldre situacions pròpies de la vida quotidiana.

El treball dels hàbits i rutines és fonamental en la primera etapa, ja que potencia l’adquisició de l’autonomia i la socialització. Per fer-ho, és imprescindible establir vincles de col·laboració entre escola i famílies, d’aquí la importància dels hàbits a l’escola i a casa.

A l’escola bressol diàriament es donen molts moments en que es fomenta l’autonomia dels infants i se’ls acompanya amb presència i amor per oferir seguretat a l’infant. El nen/a aprèn a fer les coses per si sol, però no està mai sol. La mirada atenta de l’adult l’acompanya i intervé quan cal.

 

Com aprenem?

Explorant mitjançant racons de joc, treballant amb material desestructurat (Joc heurístic), experimentant junts amb Educació infantil, 1er i 2on de primària. (Imitació), potenciant la psicomotricitat (Moviment lliure), iniciant el llenguatge musical, iniciant la conversa a través dels contes, descobrint el mon que ens envolta, en un entorn privilegiat i coneixent i relacionant-se amb els seus iguals i amb la resta de l’escola.