L'EDAT ANTIGA

Hem fet una parada en el temps a l’antiga grècia! hem descobert tècniques i estils artístics de l’edat antiga, reproduint vasos de ceràmica amb el nostre propi estil!