TREBALL PEDAGÒGIC EN CLAUSTRE SOBRE L’AVALUACIÓ A LA ZER

Aquest curs el Programa d’Innovació Educativa PACTE, del qual la ZER forma part, ens ha portat a seguir el treball de la dimensió de la cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i de transformació educativa.

A la ZER entenem l’avaluació com a una part de l’aprenentatge, essent un mecanisme d’autoregulació i de millora, lligada a la pràctica reflexiva mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació on participa la comunitat educativa, entenent l’escola com una organització que aprèn.

Dins del treball en claustre vam voler fer un recull d’evidències a partir d’una hipòtesis. Aquesta evidència científica es va portar a terme amb els grups d’Educació Infantil i amb els grups d’Educació Primària.

  • HIPÒTESIS D’EDUCACIÓ INFANTIL:

“Les tasques dels infants milloren quan es fa una reflexió conjunta de les tasques inicials”

Aquí teniu el procés que van fer a les dues escoles de la ZER referent al dibuix de la figura humana.

  • HIPÒTESIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

“Els alumnes milloren el seu aprenentatge i són capaços d’autoavaluar-se millor si participen en l’elaboració de la base d’orientació que servirà per avaluar-los.”

Aquí teniu el procés que van fer a les dues escoles de la ZER referent al treball en grup.


 #PAcTE/ExC, #Referents, #XTTE