ELS ESPAIS D’APRENENTATGE A EDUCACIÓ INFANTIL

Els espais d’aprenentatge formen part d’una rutina del dia a dia que els infants esperen amb il·lusió. En arribar a l’escola, després de l’entrada relaxada i la rotllana per dir-nos bon dia, hi ha una franja dedicada al treball a partir de diverses propostes d’aprenentatge. 

Aquestes propostes estan organitzades en tres grans blocs: matemàtiques, lectoescriptura i grafomotricitat. 

Cada infant té al seu abast una targeta de pas, a partir de la qual se situa i escull en quina proposta vol treballar. Aquesta targeta individual, permet als infants ser cada vegada més autònoms: triar la proposta que encara no han descobert, anar a cercar-la al lloc que li correspon, endinsar-se i veure els avenços  i entrebancs en què es pot trobar, així com també desar-la al seu lloc en el moment de recollida. 

L’autonomia és, per tant, un dels aspectes als quals donem més importància, doncs l’infant treballa al seu propi ritme i es veu capaç de fer avenços per si mateix. Al mateix temps es permet a l’infant equivocar-se i provar (assaig-error) i això també és un gran aprenentatge. Aquesta autonomia permet que l’adult acompanyi i observi els diferents processos que fa cadascú i veure quines necessitats té cada infant. 

Consolidar coneixements i després traspassar-los a d’altres situacions forma part de la transversalitat tan important en l’etapa d’educació infantil. Així doncs, us animem a veure les imatges juntament amb els vostres fills i filles i que us puguin explicar tot allò que van descobrint en aquestes estones d’espais. Ja veureu com gaudeixen, creixen i s’ajuden els uns als altres mentre van aprenent!