EXPERIMENTACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL

En edats primerenques, els infants interioritzen l’experiència construint els seus propis significats del món que els envolta. Les observacions que fan els nens i nenes i la seva interpretació estan molt influenciades per les seves idees i les seves expectatives.

A l’educació infantil l’experimentació amb elements naturals i objectes del seu entorn és primordial ja que les vivències i materials amb les que s’estan relaciona afavoriran una actitud científica cap al coneixement.

Durant les sessions d’experimentació, les mestres som les encarregades d’oferir oportunitats que facilitin l’apropament a diferents fenòmens. Planifiquem experiències d’aprenentatge que afavoreixen diferents coneixements i habilitats, escollim materials propicis i que ofereixin una varietat d’experiències, i organitzem l’espai i el temps per tal de fer reflexionar als infants sobre els fenòmens que van succeint.

Els nens i nenes manipulen, experimenten i es fan preguntes i hipòtesis sobre aquelles coses que passaran, d’aquesta manera ens podem iniciar en el mètode científic vivint-lo de primera mà.

A continuació, podeu veure algunes imatges de les diferents experimentacions que s’han portat a terme al llarg del primer trimestre.