ELS HÀBITS AL 1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Durant l’etapa d’Educació Infantil els hàbits d’autonomia són bàsics per a un bon desenvolupament integral dels infants i de la seva autoestima, per això és important que tant a l’escola com a casa es vagin assimilant certs hàbits treballant-los a diari.

A la llar d’infants s’adquireixen uns hàbits i rutines que faciliten el desenvolupament, l’autonomia, la socialització i el benestar dels infants i ajuden també a organitzar la jornada escolar.

Aquests moments per dir-nos el “bon dia”, mirar quin dia fa i quins nens i nenes han vingut a l’escola, fer el canvi de bolquers, l’hora dels àpats o preparar-nos per fer la migdiada traient-nos les sabates, beure aigua o rentar-nos les mans a la pica, són essencials per a nosaltres.

A l’hora de treballar els hàbits és important crear una atmosfera tranquil·la i agradable en la que es respecta el ritme individual de cada infant. S’han d’observar els progressos dels infants per petits que siguin i saber-los valorar per motivar al nen/a a seguir avançant.

Com a educadors/es no només hem de limitar-nos a ensenyar els hàbits, si no que hem de fer de models i acompanyar-los en el seu bon assoliment, de tal manera que acabin fent-se de manera natural i no suposin cap esforç.

La satisfacció d’adquirir hàbits d’autonomia dóna seguretat i confiança, per tant és important que es reforcin a casa i fer així que el nen/a es senti part activa en el seu aprenentatge. La sobreprotecció no afavoreix als infants ja que no deixa que avancin en el desenvolupament de la seva autonomia, aprenentatges ni sociabilitat.

Cal doncs, establir uns vincles i una comunicació entre famílies i escola per tal d’anar tots a una en l’assoliment dels principals hàbits.