Motricitat fina!

La motricitat fina comprèn totes aquelles activitats realitzades pels infants bàsicament amb les seves mans que necessiten una precisió, un alt nivell de coordinació óculo-manual, una força controlada i una bona concentració. 

A les Llars d’infants de la ZER fomentem propostes per tal de desenvolupar la motricitat fina, ja que potenciar-la i treballar-la en la petita infància (en especial de 0 a 3 anys) és molt important per al desenvolupament motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu dels infants.

Preparem propostes com enfilar peces, introduir botons en guardioles, col.locar argolles en un pal, encaixar peces, obrir i tancar diferents tipus de pots, enganxar gomets, pintar, agafar objectes amb pinces,… i d’altres activitats que no deixen de ser activitats de la vida diària, com agafar una cullera o una forquilla i omplir-la i seguidament portar-la a la boca sense que caigui res, beure aigua, ajudar a vestir-se o desvestir-se, treure i posar sabates, agafar una pedreta del pati,… són activitats que poden arribar a ser complicades pels infants i que han de practicar moltíssim per arribar a la precisió que es necessita per fer-les correctament. 

A mesura que avança el curs els infants van assolint reptes, i llavors s’augmenta la dificultat i així també la motivació per superar-la i la satisfacció de fer-ho.