EL TREBALL EN CLAUSTRE A LES XARXES TERRITORIALS DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

Dins del Laboratori de Transformació Educativa, la ZER ha seguit tot el curs formant part de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa i també del PACTE.

Les mestres de l’Equip Impulsor d’aquest programa hem liderat diverses situacions de treball pedagògic amb el claustre que ens han portat a fer un treball de prototipatge sobre l’avaluació i el treball del nou currículum i els vectors de l’educació bàsica. 

A partir de la tasca feta s’ha fet aquest recull d’evidències del treball realitzat a nivell de ZER.

 

 #PAcTE/ExC, #Referents, #XTTE