Els NOOCs d’aprenentatge: Col·laboració amb l’editorial Vicens Vives

El tercer trimestre del curs passat l’Editorial Vicens Vives es va posar en contacte amb la ZER per poder fer la prova pilot d’unes noves experiències d’aula que estan preparant. 

Aquest pilotatge es va fer a l’aula de primària de l’Escola de Borredà.

Els NOOCs (Nano Open Online Course) són “nano cursos” experiencials i pràctics, per facilitar l’autoaprenentatge dels sabers i les competències de l’alumnat del segle XXI. Estan connectats amb el currículum LOMLOE i s’estructuren a l’entorn de 4-6 sessions de treball per a aconseguir l’aprenentatge plantejat.

La proposta pedagògica dels NOOCs que ens van presentar i basada en el Design Thinking, inclou itineraris a través de la nostra plataforma Edubook que responen a la següent seqüència formativa:

Partir d’una situació d’aprenentatge o un repte, que  planteja una proposta en cerca de solució.

A continuació, l’alumnat trobarà la informació   contextualitzada necessària per a afrontar el repte i   resoldre’l.

Proposem activitats, la resolució de les quals ajudarann a afermar els conceptes treballats.

Al final, es veurà la resolució del repte amb una activitat d’aplicació i valoració del treball realitzat.

A Borredà el treball que vam fer ens va portar a  elaborar uns autòmats per treballar i sensibilitzar-nos en relació amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Aquí podeu veure un vídeo explicatiu de l’experiència.