EXPLOREM EL MÓN A TRAVÉS DEL JOC AMB MATERIAL NO ESTRUCTURAT A LA LLAR D’INFANTS

La primera infància és una fase crucial en el desenvolupament d’un infant, i el joc té un paper fonamental en tot aquest procés. El joc és la manera que tenen els infants de descobrir el món, així doncs, escollir bé els materials per fer-ho és important, i és la nostra tasca com a adults, posar al seu abast jocs i materials adequats i de qualitat, escollint per a ells el millor en cada cas, per tal de proporcionar-los experiències que fomentin la seva creativitat, imaginació i habilitats motores.  

Una manera efectiva de fer-ho és mitjançant el joc amb material no estructurat, que permet als infants aprendre i descobrir de manera natural i lliure. 

Però, què és el material no estructurat? Per què és important? 

Quan parlem de material no estructurat estem fent referència a objectes quotidians que no tenen un propòsit únic i específic en el joc, sinó que pot ser el que la nena o el nen vulgui o imagini. Aquest material afavoreix la curiositat natural i el desenvolupament de la creativitat.

Entre aquest material hi pot haver elements tan simples com caixes i tubs de cartró, llaunes i tapes metàl·liques, taps i recipients de plàstic, pals de fusta, taps de suro, teles, pedres, pinyes, petxines, etc. 

Al proporcionar material no estructurat als infants de 0-3 anys per jugar, estem estimulant el seu desenvolupament físic, cognitiu, emocional i social. A través de la manipulació d’objectes, aquests exploren diferents textures, colors i formes, fet que contribueix al desenvolupament dels seus sentits i al perfeccionament de les seves habilitats motrius, fines i gruixudes. Unes habilitats essencials per la coordinació i el control del seu cos. 

També es veu enriquida la socialització mitjançant aquesta forma de joc. Compartir el material no estructurat fomenta la interacció entre els infants, ensenyant-los a col·laborar, comunicar-se i compartir. 

A més, quan els infants s’enfronten a objectes que no tenen una funció específica, aquests desenvolupen la capacitat d’adaptar-se a diverses situacions i desafiaments. Aquest aspecte promou la seva flexibilitat mental i emocional, habilitats essencials a mesura que creixen i s’han d’enfrontar a noves experiències.

A continuació, us mostrem algunes de les propostes que s’han dut a terme a la llar d’infants amb aquest tipus de material.

“Un buen juguete es aquel que, sin ser nada en concreto, puede ser todo”

Francesco Tonucci