SORTIDES A L’ENTORN

Les sortides a l’entorn que promulguem els dilluns a les escoles de la ZER Berguedà, serveixen a l’alumnat per donar eines i coneixements necessaris per aprendre a aprendre en situacions i contextos en l’entorn més proper, és a dir, el mateix centre, els diferents patis, els boscos dels voltants o d’aquells espais que per fortuna podem gaudir al voltant dels nostres pobles.

Des de l’escola es valora la importància de conèixer l’entorn de forma progressiva per potenciar l’autonomia i el desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat i la seva màxima inclusió en la societat. És important proporcionar-los el nombre més gran d’experiències en contextos reals per tal d’afavorir aprenentatges funcionals. 

Per això volem aprofitar aquestes sortides i donar coneixements englobats en l’àmbit de la ciència i al mateix temps gaudir de l’aprenentatge a l’aire lliure. 

També valorar i ser conscients que les pràctiques que sorgeixen en entorns diferents de l’aula poden crear noves situacions d’aprenentatge entre iguals i amb els adults. 

Aquí us deixem un recull de diferents fotografies recollides durant aquestes sortides on hem anat a Cal Tatxero, projecte rius, planells, entorns de l’escola, parc,..