ANGLÈS I ROBÒTICA

Ja hem passat més de la meitat del curs i ens dirigim cap el tercer trimestre que serà un vist i no vist!

A finals del mes de gener, vam anar Cicle Mitjà i Superior a veure un teatre en anglès anomenat “Sleeping Beauty Or Not” a Berga. Dies després, vam fer ver diferents sessions per a aprofundir en els temes principals en què es basava com la llibertat de decidir, d’expressar-nos obertament i compartir si quelcom no ens sembla bé, de no deixar-nos influenciar pels demés i de tenir l’aprovació o consentiment d’una persona abans de fer-li qualsevol cosa.

Durant el trimestre hem anat introduint nous temes a cada nivell (vocabulari, gramàtica, comprensions lectores…), sempre buscant algun material didàctic el qual fomenti la comprensió del que estem treballant, per exemple titelles, pòsters, fulls esquematitzats, dibuixos, cançons, etc.). Tanmateix, vinculem el dia a dia a l’aula amb l’anglès, tenint en compte el mes en que estem, l’estació de l’any, festes tradicionals (carnestoltes, pasqua…).

Els divendres quan estem tots junts (Borredà i Vilada) aprofitem per treballar i millorar l’expressió oral, a través de jocs de taula, de pissarra, converses entre iguals, etc. Ho duem a terme en petits grups i amb material dinàmic que ens és útil per a ajudar-nos.

Quant a la robòtica, l’equip docent vam rebre una formació a principis de febrer per tal de poder aprofundir en tot el material nou que ens havia arribat a l’escola: eren robots educatius de diversos tipus i nivells (Blue-bot, Tale-bot, Dash, Mbot2…). A més, també vam rebre Leggo Essential i Prime.

Les sessions de robòtica varien segons el nombre d’alumnes que som a l’aula, el material que tenim disponible o la freqüència en la qual l’hem fet servir. A més de tot el material nou disponible, també fem ús de les tauletes de l’escola en les quals hi ha programes com l’Scratch o el Toontastic.

Amb els més petits, a vegades també fomentem tot el que son les construccions i les estructures que son capaços de crear a partir del material de l’aula: Connetix, Leggo, Kapla, crear circuits amb materials reciclats (peces de fusta, rollos de paper…), entre altres.

Com ja veieu cada dia seguirem aprenent coses noves, sigui de l’àmbit que sigui!