Les competències a la ZER

Entenem per metacognició la capacitat que tenim d’autoregular el propi aprenentatge, és a dir, la capacitat de planificar quines estratègies s’han d’utilitzar a cada situació, aplicar-les, controlar el procés i avaluar-lo per detectar possibles errades i, per últim, transferir-ho cap a nous aprenentatges.

Fa quatre anys que, gràcies a la participació de la ZER al programa PACTE i l’equip impulsor de la ZER que el lidera, l’equip docent hem pogut reflexionar i treballar al voltant de l’avaluació a les nostres escoles.  Hem iniciat un camí progressiu de com havia de ser per nosaltres l’avaluació qualitativa. Una avaluació que ens ajuda a autorregular-nos i a ser conscients del propi procés d’aprenentatge.

 

Enguany, finalitzant el programa PAcTE, vam voler establir unes competències d’aprenentatge  pròpies per a les nostres escoles i a partir del propòsit de la ZER, que ajudessin els infants en aquest procés de metacognició  en el dia a dia a les aules. Ha estat un treball de reflexió conjunta, en primer lloc entre l’equip de mestres i, posteriorment, entre l’alumnat dels diferents grups de la ZER. A partir d’aquests moments de treball pedagògic tant en claustre com a les aules, s’han definit unes competències properes i significatives per als infants que els ajuden a posar nom a allò que aprenen i com ho aprenen.

A la franja d’espais d’aprenentatge, ja fa quatre cursos que es duu a terme aquesta reflexió final en acabar les propostes de llengua i matemàtiques.  Així que hem iniciat aquest prototipatge de les competències de la ZER durant el treball dels espais, per a que l’alumnat segueixi la seva rutina d’autoreflexió al final del seu treball.

Així doncs, aquest final de curs, els vostres fills i filles us podran ensenyar la relfexió que han fet mitjançant els formatgets de les competències que ells i elles mateixos van consensuar!  

 #PAcTE/ExC, #Referents, #XTTE