Escola de Borredà

Borredà és un municipi situat en el punt de contacte del Ripollès amb el Berguedà, a la zona dels darrers contraforts dels Pre-Pirineus. Limita a l’est amb Alpens, Palmerola i les Llosses, més al sud, amb Lluçà i la Quar on el límit del terme municipal esdevé molt irregular. A l’oest limita amb Vilada i al nord amb Castell de l’Areny.

El municipi té una extensió de 43,60 km2 i una població d’uns 500 habitants. És una àrea accidentada, plena de boscos i de vegetació, amb algunes fonts, com les del Faig i Llossada i les anomenades font del Ferro i font del Sofre, les aigües de la qual tenen un regust sulfurós.

La irregularitat del terreny fa que un bona part de les terres del terme no siguin conreades; estan poblades de pins, roures, alzines i faigs i de grans extensions de matolls i pastures. La part conreable és de terra profunda i argilosa. Els conreus tradicionals eren els cereals (blat i ordi), les patates i els farratges. Avui dia només hi ha conreu de farratges.

L’activitat econòmica de la població ha disminuït molt i és diversificada, amb una clara tendència al sector de serveis (segones residències, restauració, turisme rural,…) una activitat constructora que s’ha reduït aquests darrers anys, activitats artesanes, dues serradores i 6 granges, que es dediquen, bàsicament, a la ramaderia intensiva o extensiva (preferentment bestiar boví, però també oví i porcí).

Espai

De camí cap a l’escola de Borredà el primer que trobem anant pel Camí de la Coma és l’hort de l’escola que està integrat i voltat d’horts de veïns del poble.

Ja arribant a l’escola de Borredà podem veure que està situada a la zona esportiva del poble. Les seves instal·lacions  li serveixen com a espais propis del centre. Aquestes instal·lacions consten d’una pista poliesportiva, un camp de futbol de sorra, una pista voltada de grades en forma d’amfiteatre amb dues cistelles de bàsquet, una pista multifunció, un espai amb jocs de pati dibuixats a terra, una zona ajardinada, una font i un sorral.

Llegir +

Poble i famílies

L’organització del Centre és molt senzilla, tal i com correspon a una escola petita.

Organismes de gestió:

El Consell Escolar que és l’òrgan consultiu de l’escola.

El Claustre de mestres que pren les decisions de tipus pedagògic.

El Director que fa funcions de govern del centre i de representació.

L’Assemblea d’Escola, on participen tots els pares.

El nostre Centre compta amb una psicopedagoga de l’ EAP un matí al mes.

L’escola de Borredà porta una política d’obertura a la comunitat en la que està inserida. Aquesta política l’ha dut a realitzar activitats adreçades a tota la població, col·laborant en la recuperació i/o manteniment de les festes populars.

Llegir +

Serveis

El menjador de l’escola està conduït per una monitora i ofereix la possibilitat de dinar amb servei de càtering.

L’acollida matinal és de 8 a 9 del matí i el monitoratge de menjador i extraescolars són les persones encarregades d’aquest espai.

Llegir +