Espai

De camí cap a l’escola de Borredà el primer que trobem anant pel Camí de la Coma és l’hort de l’escola que està integrat i voltat d’horts de veïns del poble.

Ja arribant a l’escola de Borredà podem veure que està situada a la zona esportiva del poble. Les seves instal·lacions  li serveixen com a espais propis del centre. Aquestes instal·lacions consten d’una pista poliesportiva, un camp de futbol de sorra, una pista voltada de grades en forma d’amfiteatre amb dues cistelles de bàsquet, una pista multifunció, un espai amb jocs de pati dibuixats a terra, una zona ajardinada, una font i un sorral.

L’escola de Borredà es troba en un edifici que data del curs 1990/91. És una escola unitària on tots els infants de P3 fins a 6è comparteixen aula i moments d’aprenentatge en una aula multinivell amb una mestra. L’escola també acull infants des d’1 any atesos per una Tècnica d’Educació Infantil com a part d’un pla experimental del Departament d’Ensenyament.

A l’escola vetllem per la reducció de les ones wifi i és per això que n’evitem al màxim el seu ús gràcies a un bon sistema de connexió per cable.

Obrint les portes de l’escola ens rep un espai acollidor amb unes grades amb coixins que utilitzem molt sovint com a espai de rebuda, de comunicació de l’escola i d’exposar i mostrar aquells treballs que fan a l’escola. En aquest mateix espai tenim un racó de lectura i un racó de la calma.

A la mateixa planta hi trobem l’aula dels alumnes de la llar d’infants i l’aula de referència del alumnes de P3 fins 6è.  Creem espais canviants i modificables segons les necessitats de les activitats i agrupaments que es comparteixen.

A la segona de la planta de l’escola hi trobem dos tallers que un d’ells s’utilitza com a espai de menjador. També trobem un distribuidor amb ordinadors i una biblioteca amb gran varietat de bibliografia i un balconet per sortir a l’exterior.

A la mateixa planta hi trobem una aula amb instruments i un racó de tauletes connectades al corrent i a la xarxa amb una zona d’astora i coixins i també amb taules i que cadires que es poden situar al centre de l’aula si és necessari. També tenim una aula amb els espais d’aprenentatge.