Poble i famílies

L’organització del Centre és molt senzilla, tal i com correspon a una escola petita.

Organismes de gestió:

El Consell Escolar que és l’òrgan consultiu de l’escola.

El Claustre de mestres que pren les decisions de tipus pedagògic.

El Director que fa funcions de govern del centre i de representació.

L’Assemblea d’Escola, on participen tots els pares.

El nostre Centre compta amb una psicopedagoga de l’ EAP un matí al mes.

L’escola de Borredà porta una política d’obertura a la comunitat en la que està inserida. Aquesta política l’ha dut a realitzar activitats adreçades a tota la població, col·laborant en la recuperació i/o manteniment de les festes populars. Així mateix ha ofert els seus espais i equipaments a la comunitat i ha possibilitat que en ella s’hi realitzessin nombroses activitats adreçades a un col·lectiu més ampli (no únicament a la comunitat educativa): cursos, xerrades, reunions, cinema, etc.

Les famílies i l’AMPA de l’escola mantenen un paper actiu a l’hora d’organitzar activitats extraescolars, en l’organització de festes populars, sortides, col·laborant a tallers, etc. L’AMPA també és la que gestiona els serveis de menjador, acollida matinal i extraescolars.