Escola Serra de Picamill

Vilada és un poble de la comarca del Berguedà, situat al situat a la vall baixa del Margançol, fins a la seva desembocadura al Llobregat, prop de la Baells. El municipi limita amb La Nou, Borredà, Castell de l’Areny, Cercs i La Quar. 

Els boscos de pins i els pasturatges cobreixen una bona part dels sectors muntanyosos i representen la meitat de la superfície total del terme, mentre que als terrenys més plans dels dos vessants de la vall de Vilada i al vessant dret del Margançol és on es localitza la població i també els conreus.

El municipi disposa d’alguns equipaments i infrastructures públiques. Cal fer esment del dispensari mèdic, el centre cívic (Casal Pirinenc); el cine-teatre  (Local Cultural) i una àmplia zona esportiva. La capital de la comarca, Berga, es troba a uns 14 km. La festa major de Vilada se celebra el 24 de juny. Altres festes són l’aplec al serrat de Migdia (11 de setembre) on es fa una arrossada col·lectiva, la Fira del Bolet i l’Artesania pels volts del 12 d’octubre i la festa de la Truitada el Dilluns de Pasqua. El poble de Vilada té uns 430 habitants, tenint un única escola.

El municipi de Vilada ha estat tradicionalment un municipi de caràcter agrari, amb algunes explotacions ramaderes. Tanmateix, l’incipient grup de teixidors de lli i llana i els pocs paraires del terme de finals de l’època moderna, han estat substituïts progressivament per petites empreses tèxtils.  A l’actualitat es manté una certa activitat industrial i comercial, que dóna feina a gent del poble i també a gent de municipis veïns. Darrerament, el sector turístic també ha experimentat un creixement remarcable al municipi.