Espais

La franja d’Espais d’aprenentatge és la que es duu a terme de 9 a 11h del matí. És en aquesta franja on els alumnes, decidint i treballant de manera autònoma, resolen diferents propostes que s’han dissenyat i articulat pensant en les característiques pròpies de cada alumne i basades en els continguts competencials marcats al Currículum, aquestes, tot i ser interdisciplinars, es focalitzen majoritàriament en l’àmbit de Matemàtiques i de Llengua Catalana i Castellana. Permetent, doncs, que cada alumne, segueixi el seu propi nivell i ritme d’aprenentatge, i adquireixi els coneixements i les competències pertinents de cada etapa.