Infantil

A la ZER Berguedà Centre, treballem conjuntament i amb diferents agrupacions segons les activitats que es duen a terme al llarg del dia. D’aquesta manera, els alumnes d’Educació Infantil poden treballar tant amb els de la Llar d’Infants com amb la resta d’alumnes de Primària segons el treball que es dugui a terme.

L’etapa d’Educació Infantil correspon a les etapes de  3 a 5 anys. Depenent de l’escola les agrupacions es realitzen de manera diferent. A Borredà, hi ha un únic grup que consta amb els alumnes d’Educació Infantil i Primària, mentre que a Vilada, el grup d’Educació Infantil comparteix l’espai amb els alumnes de la Llar d’Infants i, també amb els de primer de primària. Hi ha una segona aula on conviuen els alumnes de segon fins a sisè.

El treball a l’aula està enfocat en el desenvolupament autònom i responsable dels alumnes, així com a preservar el principi de convivència, cooperació i respecte vers el grup.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’horari està seqüenciat en tres franges majoritàries: de 9 a 11h es treballen les matemàtiques i la llengua catalana a partir d’espais de treball, seguidament, es fa una pausa de mitja hora corresponent a l’estona d’esbarjo. De les 11:30 a les 13h es treballen les especialitats (música, anglès i Educació Física) i s’hi situen les hores de treball per projectes. Les tardes són la tercera franja horària i s’hi inclou el treball mitjançant tallers com l’hort, la robòtica o el taller de premsa.