PACTE – LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

El curs passat, a la ZER Berguedà Centre vam entrar a formar part de les escoles que composen el Laboratori de Transformació Educativa, una proposta del Departament d’Educació que implica hores de formació i també de tutorització, guiatge i acompanyament per part del que continua essent el nostre facilitador, en Pep Llenas.

Aquest curs, el Laboratori (LAB) ha passat a anomenar-se PACTE.

A través de les sessions amb el facilitador, l’equip impulsor de la ZER (compost per la Marina Almenara, directora de la ZER, l’Anna Carrasco, Coordinadora d’Educació Infantil, i l’Aura Monclús, Coordinadora d’Educació Primària),  organitzem claustres pedagògics de ZER on destinem un espai específic per reflexionar sobre la nostra pràctica educativa, les eines metodològiques i la línia pedagògica que volem a la ZER.

Al claustre pedagògic del 29 de setembre, vam debatre sobre quatre preguntes que són clau per definir la línia de la ZER.

En aquest article, us compartim les reflexions i conclusions de cadascuna d’elles.

a) Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?

Creiem que és molt important el treball que estem fent dels claustres pedagògics, ja que per poder liderar s’ha de poder parlar, conversar i veure quina línia es porta. En una escola com la nostra, ens podem basar en com donar més força al treball que ja estem fent, tot i que coincidim en que per poder millorar primer hem de saber quins són els nostres punts forts i també quins són els més dèbils.

Apostem per un lideratge distribuït, no només amb una persona marcant una idea, sinó tots en conjunt, i això requereix  que s’ha d’haver parlat molt amb el claustre per tenir una idea pedagògica clara.

A la ZER ja estem tirant per aquesta línia, i treballem a través de coordinacions, comissions i en comú, reflexionant sobre tots els processos i treballs del dia a dia. Tot i així seguim aprenent i mantenint converses pedagògiques constants.

2. Com estem col·laborant i aprenent junts en una nova cultura docent?

Aprenent amb totes les formacions que estem fent (Xarxes, fent visites a escoles, amb les formacions); col·laborem posant-ho en pràctica, veient què funciona i què no.  Hem de compartir el que fem a les escoles, obrir-les per poder compartir el missatge. Les xarxes i les webs escolars també són una forma d’obrir-nos. Amb els grups de discussió i xerrades pedagògiques amb la comunitat educativa creiem que podem obrir-nos més i donar espai de debat a tots els agents que componen la ZER.

c) Com fem de l’escola una organització que aprèn i una unitat de recerca?

Plantejant reptes interessants, buscant interessos comuns i, evidentment amb el treball directe amb els alumnes. Des de la mirada del claustre hi ha les formacions de centre, que es basen en els neguits i la reflexió del nostre dia a dia a l’aula. Les activitats que proposem són consensuades amb tot el claustre.

d) Què hem de fer que no fem i què hem de deixar de fer?

Hem de deixar de fer les coses que no funcionen. No és tan el que no fem sinó seguir el camí que estem creant. Volem tenir una mirada de menys és més, és a dir, tenir clar què és el que volem fer i treballar-ho d’arrel, enlloc d’anar incloent idees i propostes diverses per més engrescadores que siguin.

És a partir de les reflexions constants i del debat pedagògic que cada vegada tindrem més definida la línia de la ZER Berguedà Centre. Si bé els principis ja els tenim clars i apostem pel que nosaltres pensem és una educació integral, centrada en els interessos i també en les necessitats dels nostres alumnes, també pensem que aprendre és cosa de tots i que, per arribar a la fita que volem assolir, només ho farem si remem junts.