Història

La ZER Berguedà centre està formada per dues escoles, l’Escola de Borredà  i l’Escola Serra de Picamill de Vilada. Les dues escoles estan situades a la zona central de la comarca del Berguedà, a l’entorn de la seva capital, Berga.

Borredà i Vilada estan enclavats en una zona concretada per l’eix del riu Margansol i limitada al Sud per la Serra de Picancel i al Nord per les estribacions de la Serra del Catllaràs.

Uneix les dues escoles la carretera C-26. La distància entre l’escola de Vilada i Borredà és de 8 km.

Els pobles intenten mantenir aquells trets d’identitat propis que els han anat definint al llarg dels anys però, alhora, entenen que només unint els esforços de la gent de la zona s’aconseguirà tirar endavant i millorar les condicions de les escoles.
L’Escola Serra de Picamill de Vilada és la seu de la ZER.

El curs 2016-17 les dues escoles que formen la ZER van entrar en un pla experimental ofert pel Departament d’Educació, el Programa de Llar d’Infants Rurals, en el que s’inclouen alumnes des d’un any a les aules amb una persona Tècnica d’Educació Infantil (TEEI) que està al càrrec d’aquests alumnes.

Des del curs 2022-23, les Llars d’Infants Rurals són gestionades per part del Departament d’Educació, així que les TEEI surten de la Borsa Docent de TEEI del Departament. 

La ZER Berguedà Centre ha evolucionat al llarg dels seus anys d’història, amb una variació constant de nombre d’alumnat. 

Amb aquesta casuística, s’han creat diferents projectes que permeten que l’alumnat segueixi en contacte fomentant les relacions entre iguals i la cohesió de grup, com són les Trobades Setmanals i les mensuals.